Vår värdegrund

Vår verksamhet är inte bara service och installation inom de olika teknikområden som ACE Gruppens företag representerar. Sedan starten av vårt första företag år 1996, har våra medarbetare kontinuerligt strävat efter att vår kommunikation skall vara rak, öppen, ärlig och att kundens bästa är högsta prioritet.
Kort sagt så bryr vi oss om våra kunder. Vi vill att det naturliga valet av leverantör skall falla på oss och det åstadkommer man inte utan längsiktigt tänkande i alla led från tekniker till ingenjörer, administration och företagsledning.

Att vårda våra relationer, både internt mot våra medarbetare, och externt mot våra kunder, är den värdegrund som gör att vi stått starka genom både motgång och medgång över 20 verksamhetsår.