Värmepumpar

Värmepumpens historik sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden. Många misstag har gjorts av tillverkare som i begynnelsen bara vände på processen från kyla till värme utan att tänka igenom konsekvenserna.
Kylteknik i Kalmar AB har sedan företaget startades, samlat på sig erfarenheter och ovärderlig kunskap i hur en installation skall genomföras, och vad som är bra och dåligt för dig som kund.
Oavsett om du tänker installera en luft/luft-, Luft/vatten- värmepump eller installera en värmepump som tar energi från ett borrhål, så kommer vi att ge dig rätt information om hur det skall utföras.

Vi står för hela kedjan, från projektering och konstruktion till installation, drifttagning och kontinuerligt underhåll för att säkra anläggningens funktion.
Om du tecknar ett underhållsavtal så kan du försäkra dig om att värmepumpen kommer att ge maximal energibesparing under hela livscyckeln och återbetala investeringen enligt den kalkyl vi presenterar för dig innan du tar ett investeringsbeslut.

Kylteknik i Kalmar AB installerar och sköter service för värmepumpar inom industri-, Kommersiella-, offentliga-, fastigheter samt även hos privata fastighetsägare och större bostadsbestånd.

Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar på att få ner din fastighets energiförbrukning med hjälp av en klimatsmart värmepumpsinstallation.