Livsmedelskyla

Kylanläggningar och frysanläggningar för livsmedel har hos oss alltid haft högsta prioritet när det gäller underhåll och service. Stora värden står på spel och vi har därför en väl utvecklad Jourverksamhet där våra Certifierade kyltekniker upprätthåller beredskap 24 timmar om dygnet.
Vi har åtaganden i form av serviceavtal mot ett stort antal livsmedelsbutiker och mjölkproducenter i hela sydöstra Sverige. Utöver serviceåtaganden tar vi hand om hela processen från konstruktion till installation och drifttagning av kyl och Frys anläggningar, där vi prioriterar valet av köldmedel som påverkar ozonet i atmosfären minimalt.

De senaste åren har kylanläggningar med CO2 som köldbärare och nya blandningar av olika köldmedier vunnit mark, allt för att skydda världen mot klimatförändringar.
De traditionella freonerna har spelat ut sin roll mer eller mindre, men det finns fortfarande kvar många anläggningar som behöver konverteras eller bytas ut. De traditionella freonerna blir nu också dyrare eftersom gällande EU regler om utfasning förbjuder tillverkning.

Om du anlitar oss på Kylteknik i Kalmar AB så kan du vara säker på att vi har koll på utvecklingen och alltid ser till att använda oss av de produkter och konstruktionslösningar som ger dig en anläggning som påverkar miljön minimalt och fyller sin funktion under hela livscykeln.