Kylanläggningar

Är du i behov av en kylanläggning?
Utgångspunkten för ett bra inomhusklimat innebär ofta att men måste tillföra kyld luft, och för att få ett lyckat resultat så måste man också se till att anläggningen är rätt dimensionerad.
Vår erfarenhet är att många fel uppstår redan i den inledande processen när man vill ha ett bättre fungerande kylsystem.
Vi börjar alltid med en nulägesanalys för att få en komplett bild, hur upplevs inomhusmiljön? Vilken energiförbrukning finns idag? Ett flertal andra viktiga parametrar dokumenteras också innan vi går vidare i processen.
Framtida energibehovet fastställs efter att vi noggrant diskuterat dina framtida planer för de aktuella lokalerna, därefter analyserar vi vilka alternativa lösningar som passar bäst för din anläggnings specifika behov. Slutligen presenterar vi ett förslag till teknisk lösning innehållande investeringskostnad och kalkylerade kostnader för drift och underhåll samt energibesparingspotential i samband med nyinvesteringen.

Vi erbjuder dig den hjälp du behöver och ser till att inga misstag uppstår i vare sig dimensionering, konstruktion eller installation och du får en kylanläggning som fungerar under många år, vilket också bibehåller värdet på din fastighet.