Installation

Vår bredd inom området installationer innefattar alla typer av kylanläggningar och värmepumpsanläggningar i kommersiella fastigheter, såväl som inom Industri- Offentliga- samt bostadfastigheter och Livsmedelsanläggningar.
Vår erfarenhet sedan 23 år tillbaka borgar för att anläggningen uppfyller alla normer, lagar och krav och att installationen efter drifttagning fungerar optimalt under den tekniska livslängden.

Vi väljer alltid att erbjuda våra kunder energieffektiva installationer med minsta möjliga påverkan på den yttre miljön. De köldmedier vi prioriterar är alltid de som har lägsta möjliga påverkan på atmosfären, den luft vi alla andas.