Service

VVS – anläggningar kräver underhåll

Eftersom ett system för en fastighets mediaförsörjning sällan är en billig investering, oavsett om du har installerat en enklare eller mer avancerad anläggning, är det viktigt för funktionen att genomföra regelbundna kontroller och serviceåtgärder.
Bristande underhåll medför förhöjd risk till omfattande skador beroende på läckage. Bristande kontroller av styrsystemen innebär också att energiförbrukning kan skjuta i höjden helt i onödan.

Vi på ACE VS Teknik hjälper dig med service, reparation och underhåll av VVS-anläggningar och kan oftast lösa problemen med kort inställesetid
Eftersom vi ingår i ACE Gruppen kan våra systeföretag, erbjuda dig långsiktigt systematiskt underhåll för att din anläggning skall fungera optimalt under hela livslängden.