Konstruktion

VS-Konsulter med sinne för detaljer

När man konstruerar en VS anläggning, vare sig underlaget är en färdig handling eller egna förslag krävs stora kunskaper. Det är ju inte enbart ett antal komponenter som skall kopplas ihop till en funktion. Allt skall vara lätt tillgängligt om det behöver repareras eller underhållas och enkelt att byta ut när åldern uppnått sista förbrukningsdatum. Dessutom skall det ju se bra ut för ögat, även om större delen av de installationer som utförs, är undangömda i undercentraler som försörjer fastighetens mediasystem.

ACE VS Teknik AB har kunskaperna, verktygen och de fritänkande konstruktörerna som gör livet lättare både för de som utför service och underhåll, och de som dagligen arbetar och/eller lever i fastigheten.