Installation

En VVS installation kräver systematik

Att installera VS-system innebär ofta att vi måste samarbeta med ett antal andra leverantörer inom projektets ramar. Tidplaner måste följas, snabba beslut om ändringar måste återföras till konstruktörer och projektledare och brist på installationsmaterial får inte uppstå.
Våra VS-montörer har stor kunskap och erfarenhet i branschen och är vana vid att arbeta proaktivt för att undvika problem och leverera en lyckad installation och godkänd slutprodukt till kunden.