Installation

Installation av dagens datoriserade styr & reglersystem kräver en gedigen kunskap inom en mängd olika områden.
Idag sammanstrålar ofta elkraft, elektronik och data i anslutningen av komponenter. Därtill kommer krav på kunskap inom vs- kyl- och ventilations- system och deras närliggande områden.

ACE Energikonsults kunskaper täcker de teknikområden som krävs för att erbjuda våra kunder rätt teknisk lösning oavsett anläggningens komplexitet.
Vårt förhållningsätt när vi konstruerar och installerar styrsystem i en fastighet utgår alltid från våra värderingar om att slutprodukten skall spara energi och inte påverka den yttre miljön negativt.