Samarbetsavtal

Vårt samarbetsavtal är vår basprodukt som alla våra tjänster på sätt och vis utgår från. Avtalet kan innehålla ett brett spektrum av tekniska tjänster, från enklare byten av filter i ventilationsanläggningar till avancerad driftövervakning.
Även OVK-besiktningar och olika konsulttjänster kan infogas i avtalet allt efter ditt behov.

Genom samarbetsavtalet förtydligar vi exakt hur vi kan hjälpa till och om du vill använda dina egna medarbetare som är involverade i din fastighets skötsel och underhåll så är det inget hinder, snarare en fördel.
Ett gemensamt ansvartagande för underhåll av de tekniska installationerna inom avtalets ramar resulterar oftast i bättre funktion under anläggningens livslängd.