Ventilation

Ventilation är kort och gott att byta förorenad och förbrukad luft mot ”frisk” luft, vilket i många anläggningar för med sig att energiförbrukningen står för en stor del av driftskostnaden.
Inomhusklimatet är otroligt viktigt, både för ekonomin men såklart även för trivseln. Tyvärr har ventilationsanläggningar under många år fått klä skott för sjuka hus och dåligt inneklimat. Några anledningar har varit avsaknad av kvalitetssäkring vid nyinstallation och projektering, bristande underhåll, och att ventilationssystem helt enkelt körts felaktigt.

Visste du exempelvis, att en felinställd temperatur på 1-2° C kan höja driftskostnaderna med 10% och en temperaturhöjning i en kontorslokal från 21° C till 25° C sänker personalens prestationsförmåga med 25%.

ACE Energi & Klimat AB behärskar ventilation i allt från projektering av nya system, nyinstallation, ombyggnader till långsiktig drift och underhåll av befintliga anläggningar.
När du anlitar oss får du professionell hjälp med service och vi genomför alltid noggranna kontroller av anläggningens och optimerar funktionen, för att säkra anläggningens totala driftekonomi och tillgänglighet under hela livscykeln. Vid behov lämnar vi förslag som både främjar energibesparingen och förbättrar inomhusklimatet.

Hör av dig till oss och berätta om dina ventilationsproblem så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig och ditt företag.