Värmesystem

Genom åren har värmesystemen utvecklats otroligt mycket. Under 60- och 70-talet, när Sverige befann sig i en energikris, installerades system som tyvärr inte hade så bra funktioner och framförallt så var de inte särskilt bra för miljön. Under 80-talet var det värmepumpar som installerades trots att de inte höll måttet. Missnöjda kunder blev det vanliga resultatet. Under den här tiden var ivern för att spara så mycket energi som möjligt väldigt stor, och även många andra system med dålig funktion installerades.

Det största fokuset i modern tid ligger på att utveckla miljövänliga alternativ och system, som också skall vara både kostnadseffektiva och skonsamma mot miljön. Detta ställer stora krav på installationerna – från tillverkningen till avveckling och återvinning av system och material. Eftersom marknaden erbjuder en mångfald av avancerade värmesystem, där det finns olika energislag och där olika tekniska lösningar ska kunna samverka, är kraven också högre på de som arbetar med installation, drift och underhållet av anläggningarna.

Våra skickliga medarbetare har stor koll på dagens värmesystem och ansvarar för att tekniken nyttjas på bästa sätt.

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med att framtidssäkra din fastighet.