Kyla

Under 1970-talet upptäckte forskare att ozonlagret hade börjat tunnas ut och man insåg snart att det var de skadliga freonerna som var farliga för ozonet.

ACE Energi & Klimat AB:s verksamhet, som även omfattar service och underhåll inom kyl-frys och värmepumpsanläggningar styrs därför av lagar och förordningar, framtagna av myndigheter och miljöorganisationer, allt för att minska påverkan på jordens klimat.
För oss som arbetar inom teknikområdet krävs att vi skall vara välutbildade, att företaget är cerftifierat och att alla tekniker har personliga certifikat för att få utföra service, underhåll och Installationer av anläggningar som innehåller klimatpåverkande gaser

Den ständiga utvecklingen av nya köldmedier och systemlösningar, ställer också krav på att vi har kunskap och utrustning att ta oss an våra kunders önskemål om en bekväm och komfortabel arbetsmiljö där rätt temperatur i kontorslokaler, och andra utrymmen skall upprätthållas.

I våra samarbetsavtal ingår att optimera dina system för kyla och värme som innehåller Klimatpåverkande gaser och det ingår dessutom ett underlag för den lagstadgad myndighetsrapportering om det är ditt önskemål