Fastighetsteknik

Teknik i fastigheter -ett lagspel

Idag finns mängder av olika installationer och system i fastigheter, oavsett om det handlar om ett enskilt hushåll eller en stor industri. Eftersom kraven och efterfrågan på miljöneutrala och kostnadseffektiva alternativ är höga går utvecklingen framåt hela tiden. Detta ställer såklart stora krav på de som arbetar i branschen, men även på fastighetsägarna.
För att kraven skall uppfyllas måste systemen ständigt förbättras, optimeras och underhållas.

Teknikerna hos ACE Energi & Klimat AB fungerar som din fastighets tränare och coach. Med rätt kunskaper och erfarenhet, optimerar vi din fastighets installationer för bästa samverkan mellan de olika systemen. Som ett exempel, så måste kylsystem och värmesystem samverka så att inte värmen är i drift när kylanläggningen levererar kyla, vilket är ett förekommande problem och en stor energitjuv.

Till oss kan du vända dig oavsett vad du har för frågor kring tekniken i din fastighet. Våra tjänster omfattar både ventilation, värme, kyla, styr & reglerteknik och driftövervakning.